NORWESKA FIRMA ZAŁOŻONA W 1919 ROKU – OBRÓTY 900 MILIONÓW NOK – BIURA ZLOKALIZOWANE W 10 KRAJACH

Søk etter innhold

Port przeładunkowy dla regionu Stavanger

Projekt: Magazyn ocieplony
Adres: Stavanger
Klient: Port przeładunkowy dla regionu Stavanger – Stavanger region Port Operations AS
O projekcie: Ocieplony budynek magazynowy o płaskiej konstrukcji dachu i powierzchni użytkowej 1500 m2
Kontrakt: Sales contract NS 8405

 

Przedstawiciele Port przeładunkowyego dla regionu Stavanger – Stavanger region Port Operations AS podkreślają szczególny wymiar bezpieczeństwa oraz jakości konstrukcji nowo wybudowanego obiektu dla Res –Q w porcie Risavika.

Wysłać prośbę